บล็อกนี้ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก แดนอรัญ แสงทอง

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

10 หนังในดวงใจ แดนอรัญ แสงทอง


พบกับบทสัมภาษณ์และ 10 หนังในดวงใจของแดนอรัญ แสงทอง ได้ในคอลัมน์ 5x2 นิตยสาร FILMAX ฉบับที่ 58 เดือน เมษายน 2555

บทสัมภาษณ์ คัดมาบางส่วน...
ถ้าศรัทธาในพุทธศาสนาถึงขนาดนี้แล้วทำไมไม่บวชไปเลยล่ะครับ

นี่ก็มีคนถามผมบ่อยๆ แต่จริงๆ แล้ว มนุษย์เราน่ะก็ต้องรู้ขอบเขตขีดจำกัดของตนเอง มีพระสูตรอยู่บทนึงชื่อ “ฆฏิการสูตร” เป็นพระสูตรที่สำคัญมาก จะพูดถึงคนที่เป็นฆราวาสและบรรลุคุณธรรมชั้นสูงทางจิตได้ด้วยการปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขตของฆราวาสเท่านั้นเอง ไม่ต้องไปบวชเพราะบางทีเราก็มีภาระอย่างอื่น มนุษย์เราถ้าจะบวชเนี่ย การบรรพชาเป็นโอกาสสว่าง เป็นโอกาสอันประเสริฐ เป็นโอกาสที่จะประพฤติพรหมจรรย์ได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ แต่ฆฏิการสูตรนี่จะบอกเราว่าการเป็นฆราวาส เราก็สามารถทำงานของเรา สามารถประกอบอาชีพ ดำรงชีพของเรา จิตใจของเราก็จะพัฒนาไปเอง และสามารถก้าวไปถึงคุณธรรมขั้นสูงสุด เกือบจะถึงขั้นพระอรหันต์ได้ด้วยซ้ำไป ซึ่งใจความละเอียดมันก็จะอยู่ในหนังสือ “ตามรอยพระอรหันต์” ของท่านพุทธทาส บ้านเราเนี่ย มีนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่อย่างท่านพุทธทาส งานของท่านมีคุณค่าควรแก่การศึกษามาก และเรื่องราวทางพุทธนี่ก็ไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเลย ถ้าคุณดำเนินชีวิตโดยปราศจากความโลภ ความโกรธ ความลุ่มหลงมัวเมาโดยแท้จริงคุณก็เป็นโสดาบันได้แล้ว...จากใจผู้สัมภาษณ์
“เป็นบทสัมภาษณ์ที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งในชีวิตการทำงานของข้าพเจ้า ไม่ใช่เพราะสัมภาษณ์เก่ง หรือตั้งคำถามดีเด่อะไร แต่เป็นคนให้สัมภาษณ์ต่างหากที่ยิ่งใหญ่เหลือเกิน”
สัมภาษณ์โดย : ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์

ถ่าพภาพ : โมรีมาตย์ ระเด่นอาหมัด

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

ชวนไปดูหนัง "อสรพิษ" จากบทประพันธ์ของแดนอรัญ แสงทอง


เริ่มฉายวันแรก 26 เม.ย. 55 เป็นต้นไปที่โรงหนังลิโด้ สยามสแควร์ เท่านั้น และฉายต่อไปวันละ 1 รอบ คือรอบ 18.00 น. โดยท่านสามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าราคาพิเศษ 70 บาทต่อที่นั่ง จนถึงวันที่ 6 เม.ย. เท่านั้น หลังจากนั้นจะเปิดขายราคาปกติ คือ 100 บาท สอบถามข้อมูลโทร. 082-3338772 หรือ email: tickets@charisma-co.com

คลิกชมตัวอย่างหนัง “อสรพิษ” ได้เลยจ้า
http://www.youtube.com/watch?v=RsGOEvXEbhw&feature=share