บล็อกนี้ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก แดนอรัญ แสงทอง

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

หนังสือแดนอรัญในต่างแดน

เส้นทางสู่ตลาดโลกของวรรณกรรมไทย


ไทยบันเทิง สัมภาษณ์คุณมาร์แซล บารังส์ โดย บัญฑิต เทียนรัตน์

http://www.youtube.com/watch?v=8eCwfdWeo4U

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น