บล็อกนี้ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก แดนอรัญ แสงทอง

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เรียน ท่านผู้อ่าน "เดียวดายใต้ฟ้าคลั่ง" โปรดทราบ

เรียน  ท่านผู้อ่าน “เดียวดายใต้ฟ้าคลั่ง” โปรดทราบ
สถานที่แห่งหนึ่งในตัวเรื่องที่มีชื่อว่า  “ตาลวันนาปเทโส”  นั้นผิด  ที่จริงต้องมีชื่อว่า “ตาลวันปเทโส” เท่านั้น
แต่ยังคงมีความหมายว่าดินแดงที่เต็มไปด้วยป่าตาล หรืออีกนัยหนึ่งคือเพชรบุรีหรืออีกนัยหนึ่งแพรกหนามแดงนั่นเอง

เป็นความบกพร่องของข้าพเจ้าเอง  ข้าพเจ้าสมควรตาย
ขอแสดงความนับถือ
แดนอรัญ แสงทอง
21 พ.ค.2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น