บล็อกนี้ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก แดนอรัญ แสงทอง

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

แดนอรัญ สัญจร รวมกิจกรรมต่างๆ ในรอบ 2-3 เดือนที่ผ่านมา


จ.พระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ศิลปะการใช้ภาษาไทยสู่เส้นทางวิชาชีพ
วันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
จัดโดย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
..................................
จ.ภูเก็ต
โครงการพบนักเขียนซีไรต์ ร่วมพบปะพูดคุยและสัมภาษณ์พิเศษ
วันศุกร์ ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.30 -15.30 น.
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันเสาร์ ที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ณ อาคารรู้ศึกษา รู้สึกตัว

จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

* ขอบคุณภาพจากคุณชาญชัย บุญพิพัฒน์
.........................................................
จ.เชียงใหม่
กิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน  งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 21
วันอังคาร ที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 15.00 16.00 น.
ณ บริเวณทิศเหนือของศาลาอ่างแก้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น