บล็อกนี้ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก แดนอรัญ แสงทอง

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

แดนอรัญ ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในนักแปลดีเด่นปี 58

ทูลเกล้าฯถวายรางวัลนักแปลดีเด่นแด่‘สมเด็จพระเทพฯ’

คลื่นคนวรรณกรรม : สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ทูลเกล้าฯถวายรางวัลนักแปลดีเด่นแด่ ‘สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ’ : โดย...ก้อนหินริมทาง

 
              สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ถวาย รางวัลนักแปลดีเด่น แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับมอบรางวัลนักแปลและล่ามดีเด่น 12 ท่าน โดยในปี พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีพระราชานุญาตให้สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยถวาย "รางวัลสุรินทราชา" ในฐานะนักแปลดีเด่น โดยโปรดฯ ให้คณะกรรมการสมาคมฯ จะเข้าเฝ้าถวายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นับเป็นสิริมงคลแก่สมาคม และเหล่านักแปลทั้งผอง อย่างหาที่สุดมิได้
 
 
นอกจากนี้แล้ว ในปี 2558 นี้ สมาคมนักแปลและล่ามฯ จะประกาศยกย่องนักแปลและล่ามดีเด่น อีก 12 ท่าน คือ
 
              1. นายก้อง ฤทธิ์ดี 2. นายไกรวรรณ สีดาฟอง (ทราย ชยา, ผาติ เผ่าไท, วันยา อูน) 3.. รศ.ทองสุก เกตุโรจน์ 4. นายบัญชา สุวรรณานนท์ 5. รศ.ดร.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ 6. ศ. ดร.พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ 7. นายมนัส สิริปราชญา (วัชรินทร์ อำพัน, คันธา ศรีวิมล, ช่อมาลี) 8. รศ.ดร.สมจิต เอี่ยมศุภนิมิตร (คีรีบูน, กวินทิพย์) 9. นายเสน่ห์ สังข์สุข (มายา, เชน จรัสเวียง, แดนอรัญ แสงทอง) 10. ผศ.วันเพ็ญ บงกชสถิตย์ 11. นางอภิภา ผิวนวล (พามิลา) 12. ดร. สิริวรรณ จุฬากรณ์ (ในฐานะล่ามดีเด่น)
 
              สำหรับงานพิธีมอบรางวัลนั้น สมาคมจะจัดพิธีประกาศยกย่องและมอบ "รางวัลสุรินทราชา" แด่นักแปลและล่ามดีเด่น  12 ท่าน ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558  ซึ่งเป็น "วันนักแปลและล่าม" ที่ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เทเวศร์
 
             
ขอบคุณแหล่งข่าว : http://www.komchadluek.net/detail/20150329/203750.html
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น