บล็อกนี้ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก แดนอรัญ แสงทอง

วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ศิลป์สโมสร : ขบถวรรณกรรมกับรางวัลซีไรต์


ชมรายการย้อนหลัง คุณแดนอรัญ แสงทอง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 57
ในศิลป์สโมสร ทาง Thai PBS

http://www.youtube.com/watch?v=BpHghybv7ms

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น